Zapojování pacientských organizací do rozhodovacích procesů ve zdravotnictví

Mezinárodní konference

 

ZAPOJOVÁNÍ PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ DO ROZHODOVACÍCH PROCESŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Odborná konference v rámci předsednictví ČR v Radě EU

Čtvrtek 8. září 2022
Rezidence primátora hl. m. Prahy

Celodenní hybridní konference pro zástupce a zástupkyně evropských pacientských organizací, představitele a představitelky vlád, odbornou veřejnost a další stakeholdery se zabývala tématem zapojení pacientských organizací do tvorby zdravotních politik a rozhodovacích procesů. Byly představeny příklady dobré praxe z různých zemí Evropy a byla diskutována budoucí role pacientských organizací. 

Konference se konala pod záštitou Úřadu vlády ČR v týdnu, kdy v Praze probíhalo neformální jednání ministrů zdravotnictví EU. 

Akci pořádala Národní asociace pacientských organizací (NAPO) ve spolupráci s Patient Access Partnership (PACT) a European Patients‘ Forum (EPF). Konferenci moderovala dr. Karen Facey, expertka na HTA a hostující profesorka z University of Edinburgh.

 

PROGRAM

Celodenní konference s prezentacemi expertů a expertek z oblasti zdravotnictví i panelovými diskuzemi

ŘEČNÍCI

Mezinárodní obsazení zahrnuje osobnosti z oblasti politiky, odborné veřejnosti i pacientských organizací

KE STAŽENÍ

Záznam celé konference a prezentace jednotlivých řečníků a řečnic jsou k dispozici ke staženíi

FOTOGALERIE

Foto: Martin Menšík

pořadatelé

hlavní partneři

partneři

Konference se konala pod záštitou Úřadu vlády České republiky a primátora hl. m. Prahy Zdeňka Hřiba.