Uspořádali jsme mezinárodní konferenci o zapojování pacientských organizací

Ve čtvrtek 8. září jsme ve spolupráci s European Patients‘ Forum (EPF) a Patient Access Partnership (PACT) uspořádali mezinárodní odbornou konferenci na téma zapojování pacientských organizací do rozhodovacích procesů ve zdravotnictví. Konala se v Rezidenci primátora hl. m. Prahy a proběhla v rámci českého předsednictví v Radě EU během týdne, kdy se v Praze konalo neformální zasedání evropských ministrů zdravotnictví.

Na konferenci vystoupili řečníci a řečnice z Evropské lékové agentury, EUnetHTA, organizací EPF a PACT, a především zástupci pacientských organizací z různých zemí Evropy – GAT Portugalsko, IPOSSI Irsko, NPO Bulharsko a Scottish Health Council. Českou republiku reprezentovali zástupci ministerstva zdravotnictví, SÚKL, VZP, ale také poslankyně Evropského parlamentu Kateřina Konečná nebo lidé z českých pacientských organizací. Konferenci moderovala expertka na HTA a hostující profesorka na University of Edinburgh dr. Karen Facey.

Výsledkem konference je draft dokumentu shrnujícího principy aktivního zapojování pacientských organizací do zdravotních systémů Evropy. Panuje totiž shoda na tom, že pacientské organizace jsou legitimní a významnou součástí procesu tvorby zdravotních politik, ovšem jejich skutečné zapojení je dosud malé a v různých zemích EU velmi odlišné.

Jak postupovat, aby se pacientské organizace staly plnohodnotným účastníkem tvorby zdravotních politik, na závěr konference shrnul zástupce EPF Radu Ganescu: Základními principy je politická vůle, partnerství a vzájemné konzultace, operační zapojení pacientských organizací a udržitelné financování. Tyto principy povedou k přesunu od ad hoc kontaktů k formalizované spolupráci stakeholderů s pacientskými organizacemi a k vytvoření různých příležitostí jejich účasti na rozhodování. Výsledkem bude opravdu participativní a demokratické zapojení pacientských organizací do systému zdravotní péče. Výše zmíněné principy představí EPF svým členským organizacím a byli bychom rádi, aby se dostaly i do dokumentu shrnujícího přínosy českého předsednictví EU.

Záznam konference, seznam řečníků a řečnic a jejich prezentace najdete na webu konference

Další články

More Articles