Sledujte novinky ze světa NAPO

Aktuality

Právo být zapomenut

Řada lidí zná „právo být zapomenut“ ve vztahu k internetovým službám. Jde o zrušení účtu a vymazání osobních dat a tzv. digitální stopy. V případě

Financování pacientských organizací

Pacientské organizace plní nezastupitelnou roli vůči pacientům, lékařům, ministerstvu zdravotnictví a dalším institucím veřejné správy, i vůči široké veřejnosti, pro niž plní především úlohu šíření

Evropský prostor pro zdravotní data (EHDS)

Obecný kontext Návrh nařízení o Evropském prostoru pro zdravotní data (EHDS) zveřejnila Evropská komise v květnu 2022. Lze ho považovat za milník v dalším rozvoji evropské