Sledujte novinky ze světa NAPO

Aktuality

Podepsali jsme memorandum o spolupráci s AIFP

Memorandum o vzájemné partnerské spolupráci jsme v pondělí 7. února uzavřeli s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Vytyčili jsme společně deset zásadních oblastí spolupráce, které povedou k dalšímu

Zapojování pacientů do rozhodovacích procesů

Obecný kontext Účast pacientů v rozhodovacích procesech ve zdravotnictví je současným trendem, který NAPO velmi podporuje. Osobní zkušenost s nemocí a procesem léčby je totiž jedinečným zdrojem

Pacientské desatero pro telemedicínu

Situace v České republice Telemedicína, tedy poskytování medicínských služeb na dálku, je oborem s velkou perspektivou. O tom nás přesvědčily dva roky covidu, kdy poptávka po