Zapojili jsme se do průzkumu, jak poctivě Češi chodí na preventivní prohlídky

NAPO se s platformou Ministr zdraví z. ú. a výzkumnou agenturou PAQ Research zapojilo do realizace dotazníkového šetření, které mělo za úkol zmapovat zkušenosti široké populace i samotných lékařů a lékařek s preventivními prohlídkami. Sběr dat probíhal od 11. do 18. dubna online na Českém národním panelu. Zúčastnilo se 1022 dospělých respondentů a respondentek. Vzorek byl reprezentativní z hlediska kraje a velikosti obce bydliště, pohlaví, vzdělání, věku respondenta a pracovního statusu.

Výsledky ukázaly, že polovina dospělých nechodí v doporučeném intervalu alespoň na jednu ze základních preventivních prohlídek – k praktickému lékaři, na gynekologii a stomatologii. Přestože více než dvě třetiny dospělých deklarují, že chodí na tyto prohlídky, celých 39 % alespoň u jednoho ze zmíněných lékařů nedodržuje doporučené intervaly. Dalších 14 % nebylo alespoň na jedné z uvedených prohlídek v posledních 10 letech a prevenci tak zanedbává zásadně.

Důvodem, proč lidé preventivní prohlídky vynechávají, je často holý fakt, že nepociťují žádné zdravotní problémy. To znamená, že nechápou samotný význam prevence. Přitom ta je klíčová, protože řada nemocí je preventabilních a včasná léčba může oddálit nebo zvrátit vážné komplikace. Například kardiovaskulární onemocnění je možné z 80 % ovlivnit životním stylem. Zvýšení informovanosti, zlepšení dostupnosti a funkční motivace jsou proto nezbytné pro zlepšení účasti na preventivních prohlídkách.

Na zjištěních výzkumu nyní bude stavět pracovní skupina NAPO pro prevenci a zdravotní gramotnost.

Více informací o výsledcích průzkumu je zveřejněno na webu Ministra zdraví

Další články

More Articles