Dozvěděli jsme se, jak štědře norský stát přispívá na provoz pacientských organizací

Způsobu financování pacientských organizací v Norsku jsme věnovali další online konzultaci s naší partnerskou organizací Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (Norská federace organizací lidí s postižením, FFO), která proběhla ve čtvrtek 26. ledna. Generální sekretářka Lilly Ann Elvestad nás seznámila s tím, jak a na jaké účely získává její organizace prostředky ze státního rozpočtu.

Je třeba zdůraznit, že občanská společnost v Norsku je velmi rozvinutá a neziskový sektor tam nemá špatné jméno, neboť nebývá zneužíván politiky ke štvavým kampaním. Podle Lilly Ann Elvestad je zakládání organizací a zapojování do jejich činnosti přímo součástí norské kultury. Vždyť také FFO je největší zastřešující pacientskou organizací v celé Skandinávii, přestože Norsko není největší skandinávskou zemí.  

Provoz pacientských organizací platí stát

Pacientské organizace v Norsku dostávají finance ze státního rozpočtu určené na pokrytí provozních výdajů. Tím je zajištěno, že mohou zaplatit pronájmy kanceláří, práci zaměstnanců a běžné fungování. Povinnost státu přispívat na provoz pacientských organizací je zakotvena v zákoně, při sestavování státního rozpočtu na další rok pak politické vedení země určuje výši částky, která bude pacientskému sektoru poskytnuta. Tato částka se pak podle nastavených kritérií dělí mezi jednotlivé organizace. Při tomto „porcování medvěda“ je zohledňován zejména rozsah aktivit, které pacientská organizace realizovala v minulém roce, a finanční zpráva, jak dobře se svěřenými prostředky dokázala naložit. Stát nevyžaduje podrobnou zprávu o tom, jak byly finance určené na provoz použity. Za podstatný se považuje celkový přínos činnosti organizace.

Přestože by se z českého pohledu mohl takový systém zdát příliš volný, poskytování státních financí v Norsku má jasná pravidla, a ta k dobrému fungování stačí. Nově založené pacientské organizace se mohou o státní příspěvek ucházet až po dvou letech činnosti a musejí mít minimálně 250 členů (výjimku mají organizace pacientů se vzácnými onemocněními). Organizace musí být demokratická, mít jasná pravidla rozhodování, členové musí být volitelní a svou činností pokrývat celé území Norska.

Dalšími zdroji financí jsou ministerstva i loterie

V případě FFO pokrývá státní příspěvek na provoz 60 % ročního rozpočtu. Organizace ho dostává prostřednictvím ministerstva kultury a rovnosti. Na konkrétní projekty pak FFO stejně jako ostatní pacientské organizace žádá o granty u dalších ministerstev, např. ministerstva zdravotnictví nebo ministerstva spravedlnosti, které podporuje její právní poradnu. Zajímavé je, že v Norsku pochází část peněz pro pacientské organizace také z národní loterie, která na tento účel odevzdává 6,4 % zisku. Lilly Ann Elvestad zdůrazňuje, že FFO jako zastřešující organizace nefundraisuje u široké veřejnosti, aby nebrala zdroje svým členským organizacím.

Současný způsob financování pacientských organizací funguje v Norsku již desítky let a Lilly Ann Elvestad je přesvědčená, že je lepší než financování přes jednotlivé projekty. „Projektové financování vede k tomu, že organizace dělá to, na co jsou právě peníze, a ne to, co je skutečně potřeba,“ zdůrazňuje.

Další články

More Articles