Dokončili jsme strategický plán organizace a založili pět pracovních skupin NAPO

Po necelém prvním roce fungování NAPO jsme ve středu 23. listopadu zorganizovali celodenní strategické plánování s cílem připravit plán priorit na příštích 12 měsíců a na dalších pět let. Na ně navázalo druhé strategické setkání, které proběhlo v úterý 24. ledna 2023. Workshopy facilitoval Petr Machálek, v obou případech se zástupci a zástupkyně členských organizací účastnili osobně i online připojení na dálku. 

Z velkého množství témat, která se nám na počátku diskuze zdála všechna urgentně důležitá, jsme společně vybrali jedenáct priorit, na něž se NAPO v dalších letech zaměří. Stanovili jsme cíle, kterých bychom v daných tématech chtěli v roce 2023 dosáhnout.

Významným výsledkem strategického plánování je založení pěti pracovních skupin, které se budou věnovat jednotlivým tématům, rozvíjet je a určovat oficiální pozici NAPO. Máme radost, že se do práce NAPO aktivně zapojují jeho členské organizace a daří se nám společně formovat silný hlas pacientů.

Děkujeme za účast: Achilleus, Aliance žen s rakovinou prsu, Asociace genové terapie, Asociace muskulárních dystrofiků, Česká společnost AIDS pomoc, Česká asociace pro vzácná onemocnění, České ILCO,  Debra, Diakar, Diaktiv ČR, Down Syndrom, Frieda, HAE Junior, Klub nemocných cystickou fibrózou, Líp a spolu, Metoděj, Ondřej – sdružení na pomoc duševně nemocným, PARENT PROJECT, Popálky, Revma Liga ČR,  Společnost pro bezlepkovou dietu, Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, Společnost E,  Spolek KOLUMBUS.

Fotografie ze setkání 23. 11. 2022 

Fotografie ze setkání 24. 1. 2023

Další články

More Articles