Podepsali jsme memorandum o spolupráci s AIFP

Memorandum o vzájemné partnerské spolupráci jsme v pondělí 7. února uzavřeli s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Vytyčili jsme společně deset zásadních oblastí spolupráce, které povedou k dalšímu rozvoji lokálního pacientského prostředí při dodržení zásad etického a transparentního jednání.

„Farmaceutický průmysl je pro NAPO jedním z hlavních partnerů, vedle poskytovatelů zdravotní péče, regulátorů a zdravotních pojišťoven. Od spolupráce s AIFP si slibujeme, že pacientská veřejnost v České republice bude včas a správně informovaná o tom, jaké moderní léky jí mohou být dostupné. Věříme, že transparentní spolupráce s jasně stanoveným rámcem bude přínosná pro obě strany,“ řekl při podpisu memoranda předseda NAPO Robert Hejzák. 

„Důležitost pacientských organizací vnímáme a podporujeme v AIFP dlouhodobě. Již v roce 2012 jsme spustili rozvojově-vzdělávací projekt Akademie pacientských organizací, v jehož rámci bylo do letošního roku zrealizováno na 170 celodenních edukačních seminářů pro desítky zapojených pacientských organizací. Jsem proto velmi rád, že se nám nyní podařilo formalizovat spolupráci mezi AIFP a NAPO a vytyčit si oblasti, kterým se budeme v nadcházejícím období společně věnovat,“ doplnil výkonný ředitel AIFP David Kolář.

10 oblastí spolupráce, který by měly být základními stavebními kameny rozvoje pacientského sektoru v České republice:

  1. Podpora a porozumění otázkám a příležitostem spojeným s mezinárodním inovativním lékovým výzkumem,
  2. trvalé zlepšování etických standardů při výzkumu, vývoji, distribuci a prodeji léčiv,
  3. vzdělávání pacientů a zástupců pacientských organizací,
  4. vzdělávání zdravotnických odborníků a odborných společností,
  5. podpora CSR aktivit farmaceutických společností sdružených v AIFP,
  6. podpora projektů, jejichž cílem je zejména zvyšování povědomí o inovativních léčebných intervencích, nových medicínských postupech a moderních lékových terapiích,
  7. podpora přístupu pacientů ke klinickým hodnocením,
  8. příprava a organizace konferencí, kulatých stolů, seminářů či jiných typů edukačních aktivit v souvislosti s výše uvedenými body,
  9. identifikace systémových potřeb a nedostatků, jejichž reálná změna by vedla ke kvalitnějšímu a stabilnějšímu pacientskému prostředí, na nichž se strany společně dohodnou,
  10. další související činnosti.

Samotná spolupráce je poté postavena na principech nezávislosti, etického jednání a vzájemném respektu.

Celý text memoranda ke stažení.

Další články

More Articles