Jsme Národní asociace pacientských organizací.

Členským organizacím pomáháme prosazovat kolektivní zájmy pacientů a podporujeme je v jejich práci. Zastupujeme 42 pacientských organizací.

Jsme síla pacientů.

0
členských
organizací
0
zastoupených
pacientů
0
prioritních
témat
Projekt č. ZD-MGS3-016 „Vznik a rozvoj Národní asociace pacientských organizací“ je podpořen grantem z fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Zdraví.