Program

Po příchodu do Rezidence primátora hl. m. Prahy dostanete účastnické materiály a dobrou kávu. Přijďte tak, abyste měli dostatek času projít si unikátní reprezentační prostory tohoto architektonického a uměleckého klenotu ve stylu art deco.

Úvodní slovo Roberta Hejzáka (předseda Národní asociace pacientských organizací a člen České společnosti AIDS pomoc)

Zahajovací proslov primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody

Videozdravice prezidenta European Patients‘ Forum Marca Greca

Blok moderuje Robert Hejzák, NAPO / ČSAP

Prezentace:

Daniela Rrahmaniová, ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Jan Kust, ředitel odboru organizace a podpory zdravotní péče, VZP

Panelová diskuze:

Daniela Rrahmaniová, ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků, Ministerstvo zdravotnictví ČR

David Kolář, výkonný ředitel AIFP

Filip Vrubel, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem

Kateřina Podrazilová, ředitelka SÚKL

Martin Kopecký, viceprezident České lékárnické komory

Jan Kust, ředitel odboru organizace a podpory zdravotní péče, VZP

Simona Zábranská, členka výkonného výboru NAPO a ředitelka Klubu nemocných cystickou fibrózou

Blok moderuje Robert Hejzák, NAPO / ČSAP

Prezentace:

René Břečťan, člen výkonného výboru NAPO a místopředseda výkonného výboru PARENT PROJECT

Libor Štajer, právník specializovaný na farmaceutické právo, advokátní kancelář KMVS

Panelová diskuze:

Radek Policar, vrchní ředitel pro legislativu a právo, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Radka Maxová, poslankyně Evropského parlamentu

Jaroslava Doležalová, vedoucí Oddělení dozoru nad reklamou, SÚKL

David Kolář, výkonný ředitel AIFP

Lenka Teska Arnoštová, předsedkyně Společnosti medicínského práva ČLS JEP a advokátka

Libor Štajer, právník specializovaný na farmaceutické právo, advokátní kancelář KMVS

René Břečťan, člen výkonného výboru NAPO a místopředseda výkonného výboru PARENT PROJECT

Oběd formou bufetu v prostorách rezidence

Slavnostní podpis memoranda o vzájemné spolupráci mezi Českou lékařskou společností J. E. Purkyně zastupovanou jejím předsedou Štěpánem Svačinou a Národní asociací pacientských organizací zastoupenou předsedou Robertem Hejzákem.

Blok moderuje René Břečťan, NAPO / PARENT PROJECT

MIMOŘÁDNÝ VÝDEJ LÉKŮ V LÉKÁRNĚ

Prezentace:

Martin Kopecký, viceprezident České lékárnické komory

Panelová diskuze:

Petr Fifka, poslanec Parlamentu ČR, místopředseda zdravotního výboru

Daniela Rrahmaniová, ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Martin Kopecký, viceprezident České lékárnické komory

Štěpán Svačina, předseda ČLS JEP

Stanislav Gregor, člen spolku Mladí lékárníci, člen Představenstva České lékárnické komory

Camelia Isaic, členka NAPO a spoluzakladatelka HAE Junior

VÝDEJ CENTROVÝCH LÉKŮ (HOME DELIVERY, FARMA DELIVERY, PATIENT DELIVERY)

Prezentace:

Anna Arellanesová, členka NAPO a předsedkyně ČAVO

Panelová diskuze:

Daniela Rrahmaniová, ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Martin Kopecký, viceprezident České lékárnické komory

Filip Vrubel, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem

Anna Arellanesová, členka NAPO a předsedkyně ČAVO

Lenka Novotná, právnička, AIFP

Jan Kustředitel odboru organizace a podpory zdravotní péče, VZP

ONLINE VÝDEJ RX LÉKŮ

Prezentace:

Edita Müllerová, místopředsedkyně NAPO a předsedkyně Revma Liga Česká republika

Panelová diskuze:

Petr Fifka, poslanec Parlamentu ČR, místopředseda zdravotního výboru

Tom Philipp, poslanec Parlamentu ČR

Daniela Rrahmaniová, ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Edita Müllerová, místopředsedkyně NAPO a předsedkyně Revma Liga Česká republika

Martin Kopecký, viceprezident České lékárnické komory

Zdeněk Blahuta, výkonný ředitel Asociace provozovatelů lékárenských sítí

Vladimír Finsterle, zakladatel Lékárna.cz

Přednese Robert Hejzák (NAPO / ČSAP)