FÓRUM PACIENTŮ 2023: LÉKOVÁ POLITIKA A JEJÍ DOPADY NA KVALITU ŽIVOTA

Úterý 31. října 2023, Rezidence primátora hl. m. Prahy

ORGANIZAČNÍ POKYNY

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Jednotný účastnický poplatek za konferenci je 10 000 Kč. Díky laskavé podpoře partnerů má pacientský sektor a veřejná správa vstup zdarma. Všichni účastníci a účastnice bez ohledu na typ vstupného musí být na konferenci zaregistrováni prostřednictvím registračního formuláře. Registrace je již spuštěna. 

V rámci celodenního vstupu účastníci a účastnice získávají:

  • Účast na odborném programu plném přednášek a panelových diskusí
  • Možnost aktivního zapojení do diskuzí, pokládání dotazů hostům a hostkám panelů
  • Účastnické materiály
  • Ranní kávu, oběd a závěrečný networkingový bufet
  • Příležitost k navázání kontaktů s významnými stakeholdery v oblasti lékové politiky
 
Zájemci o nákup vstupenek, prosím, kontaktujte Evu Knappovou na emailu [email protected].
 
Účastnický poplatek se platí proti faktuře, která bude vystavena na fakturační údaje vyplněné v registračním formuláři a zaslána na emailovou adresu uvedenou při registraci. V případě dotazů ohledně provedení platby kontaktujte [email protected]
 

STORNO PODMÍNKY

Pokud se zaregistrovaná osoba nebude moci zúčastnit, může za sebe zajistit náhradu. O této skutečnosti musí pořadatele dopředu informovat na emailu [email protected].
 
Registraci se zaplaceným poplatkem je možné zrušit. Do 16. října činí storno poplatek 10 % z ceny, po tomto datu se již uhrazený poplatek nevrací. 
 
V případě neohlášené neúčasti se poplatek za konferenci nevrací.
 

MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE NAPO

Konference se koná v Rezidenci primátora hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 1, Praha 1 (vstup v pravé části budovy Městské knihovny). Kapacita sálu je 100 osob.

Možná je pouze osobní účast. Akce nebude streamována ani nebude pořizován záznam.

PŘÍSTUPNOST

Budova rezidence je bezbariérová pouze částečně. Přístupnost naráží na limity stavby vybudované ve 20. letech 20. století. Konferenční sál se nachází v 2. nadzemním podlaží. Přístup je pomocí výtahu, jehož rozměry dovolují pouze přepravu manuálního vozíku. V případě elektrického vozíku je tedy na cestu výtahem nuté přesednout do erárního manuálního vozíku, který je na místě k dispozici. Bezbariérové toalety se nacházejí v přízemí budovy, je nutné k nim projet dveřním rámem o šířce 70 cm, případně najet z ulice Žatecká dveřmi o šířce 80 cm. Je možné využít také bezbariérovou toaletu v hlavní budově Ústřední městské knihovny Praha se vstupem z Valentýnské ulice (rezidence je umístěna v pravém křídle budovy). Prosíme účastníky a účastnice s různými omezeními hybnosti, aby nás před provedením registrace kontaktovali na emailu [email protected] a podrobně se informovali o možnostech přístupu do budovy.

Pro účastníky konference nebudou vyhrazena parkovací místa v blízkosti budovy. Příjezd vozem či taxi před hlavní vchod budovy (drop off – pick up) je možný. 

Na místě bude připraveno občerstvení včetně oběda. Dietetická omezení a požadavky, prosím, uvádějte v registračním formuláři.