Naše konference Fórum pacientů 2023 se zabývala dostupností léků

Fyzickou, informační a uživatelskou dostupnost léčivých přípravků diskutovala naše konference Fórum pacientů 2023, kterou jsme 31. října uspořádali v Rezidenci primátora hl. m. Prahy pod záštitou ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a primátora hl m. Prahy Bohuslava Svobody.

Zúčastnili se jí zástupci a zástupkyně jednotlivých stakeholderů zdravotního systému, politické reprezentace a samozřejmě pacientských organizací. 

Online výdej Rx léků vzbuzuje rozepře

Diskuze byly zajímavé, některé přímo břitké, neboť pohledy pacientů, regulátorů, plátců a odborníků se mnohdy značně liší. Asi nejvýbušnějším tématem bylo zavedení zásilkového prodeje léků na předpis, v němž pacienti vidí příležitost ke snížení cen léků a také možnost dostat se k lékům, které lékárna v místě jejich bydliště právě nemá, ale jsou na skladě jiné lékárny na druhé straně republiky.

Lékárníci v online výdeji Rx léků vidí především riziko pro malé lékárny na menších městech, které v konkurenci levnějších léků dostupných odkudkoli přes e-shop prostě zaniknou. Znamená to, že řada obyvatel menších měst přijde o možnost osobního styku s lékárníkem, na druhou stranu tím získají lepší přístup k lékům na předpis ti, kdo dnes ze svých obcí musejí do nejbližší lékárny dojíždět.

Účastníci a účastnice diskuzního panelu se shodli, že jednou v ČR zásilkový prodej léků na předpis fungovat bude, ale jeho zavedení musí proběhnout rozumně tak, aby přitom nedošlo k likvidaci nezávislých lékáren. Zástupci pacientských organizací zdůraznili, že tato diskuze musí začít hned, ne až v budoucnu. 

Je na čase přeformulovat zákaz reklamy na léky?

Vzrušená diskuze panovala také kolem zakázané reklamy na léčivé přípravky, kde vede velmi tenká hranice mezi informováním pacientů a propagací za účelem navýšení preskripce. Mluvilo se o tom, zda je potřeba měnit zákon, nebo jen upravit pokyn SÚKL UST 27.

V diskuzi, do které se hojně zapojilo i publikum, zaznělo, že pacienti jsou dnes dostatečně poučení na to, aby po získání informace o novém léčivém přípravku spěchali k lékaři a dožadovali se jeho předepsání. Také profesionalita pacientských organizací byla označena za mnhem vyšší než v době, kdy zákon o reklamě vznikal. Zástupkyně SÚKL vyzvala všechny přítomné, aby se nepouštěli do vlastních výkladů zákona a vždy se s konkrétním případem obrátili na Oddělení dozoru nad reklamou SÚKL.

Pacientským organizacím jde zejména o to, aby mohly své členy informovat o nových léčivých přípravcích a aby se mohly účastnit konferencí a odborných programů, kam je organizátoři z důvodu obav ze zakázané rkelamy na léky před časem přestali zvát. 

Mimořádný výdej v lékárně a centrové léky – řešení na obzoru

Souhlas zúčastněných naopak panoval v otázce zavedení mimořádného výdeje léku v lékárně. Ten má být záchranou pro pacienty, kteří dlouhodobě užívají určitý lék a ocitnou se v situaci, kdy ho náhle nemohou užít – např. proto, že si ho zapomněli přibalit na cesty nebo protože je jejich lékař na dovolené či jinak nedostupný.

Ohledně výdeje centrových léků diskuzní panel nedošel k jednoznačnému závěru.  Shodl se však, že pokud pacient s chronickým onemocněním dojíždí velkou dálku do odborného centra jen kvůli vyzvednutí léku bez potřeby lékařského vyšetření, měla by se najít jiná, pro pacienta uživatelsky přívětivější cesta doručení léku. 

Memorandum o spolupráci s ČLS JEP

Během konference proběhl také slavnostní podpis memoranda o vzájemné spolupráci mezi Českou lékařskou společností J. E. Purkyně a NAPO. Tím se opět rozšířil počet našich blízkých partnerů, mezi které již patří AIFP, SÚKL, NRZP, Asociací ombudsmanů ve zdravotnictví ČR, ÚVN Praha nebo Active Citizenhip Network.

Informace o konferenci najdete na www.silapacientu.cz/konference-2023.

Foto: Martin Menšík

Další články