Platforma MPSV a pacientských organizací

V červnu 2023 jsme zahájili spolupráci s náměstkyní ministra práce a sociálních věcí Zdislavou Odstrčilovou s cílem nastavit pravidelná pracovní setkání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a pacientskými organizacemi. Zdravotně-sociální pomezí je pro kvalitu života pacientů velmi důležité, ale pacientské organizace do této tematiky nemá přímý přístup, protože tato oblast nespadá do gesce ministerstva zdravotnictví, s nímž jsou vztahy pacientských organizací již nastaveny. Záměrem MPSV i NAPO je ustavit platformu jako nástroj participativního rozhodování, které povede k nalezení dlouhodobého systémového řešení.

První schůzka se konala 14. června 2023. Na straně NAPO se jí zúčastnilo osm zástupkyň a zástupců členských organizací a výkonná ředitelka Tímea Piskáčková. Hovořilo se o zapojení NAPO do legislativního připomínkování, spolupráci a zmapování sociálních potřeb pacientů u služeb typu B i o možnosti propojení NAPO s akční skupinou pro integraci Ukrajinců. Zajímali jsme se také o možnost členství ve Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením.

Témata, jimž by se pacientské organizace pod vedením NAPO rády věnovaly na příštích schůzkách, jsou sociálně-zdravotní pomezí, dlouhodobá nemoc vs. zdravotní postižení, změna systému při posuzování příspěvku na péči a invalidity, zvláštní pomůcky a jejich posuzovaní.

Další články