Stanovisko NAPO: Zvyšovat DPH u léků by bylo nezodpovědné

V posledních týdnech se rozhořela diskuze o záměru ministra financí zjednodušit systém daně z přidané hodnoty a místo dvou snížených sazeb 10 % a 15 % zavést jednu ve výši 13 nebo 14 %. Tato úprava by se ovšem dotkla i léků i léčivých přípravků, které se nyní nacházejí ve snížené desetiprocentní sazbě. Výsledkem by byl růst ceny, což z pohledu pacientů považujeme za zcela nelogický krok, který jde proti veřejně deklarované snaze přimět obyvatele ČR, aby se více zajímali o své zdraví.

Ministr Zbyněk Stanjura v pořadu Partie na CNN Prima News letos 15. ledna řekl, že smyslem úprav DPH nemá být snižování rozpočtového deficitu, ale zjednodušení daňového systému. Ve výsledku by podle něj snížená sazba DPH ve výši 13 % schodek státního rozpočtu mírně zvýšila, 14% sazba by ho mírně snížila. Tento žádný, nebo zanedbatelný přínos do státní pokladny by byl vykoupen tím, že především chronicky nemocní a často stonající občané budou ti nejvíce postižení. V této skupině jsou především lidé s nižšími výdělky (z důvodu omezené pracovní schopnosti v důsledku nemoci) nebo vyššího věku.

Národní asociace pacientských organizací proto s takovým návrhem nesouhlasí. Chceme upozornit, že takové úvahy jdou proti současným trendům v Evropské unii, a především proti zájmům pacientů. Pouze pět států EU má sazbu DPH na léky vyšší než 10 %. Všechny ostatní země zůstávají právě na 10 % nebo mají sazbu mnohem nižší.

V minulých dnech na záměry ministerstva financí v oblasti DPH reagovala dopisem ministrovi Národní rada osob se zdravotním pojištěním. V něm upozorňuje na další aspekt vyplývající z toho, že za zhruba polovinu pojištěnců hradí zdravotní pojištění stát. Zvýšením ceny léků tak budou čerpány miliardy korun ze zdravotního pojištění do daňových příjmů.

Podle Zbyňka Stanjury bude mít jeho ministerstvo návrh úprav DPH hotový na jaře. NAPO je připraveno zapojit se do diskuze a vyladění návrhu tak, aby neměl negativní dopad na kvalitu života pacientů.

Další články