Odborná konference NAPO v rámci českého předsednictví v Radě EU

Při příležitosti předsednictví České republiky v Radě EU jsme 8. září uspořádali mezinárodní odbornou konferenci na téma zapojování pacientských organizací do rozhodovacích procesů ve zdravotnictví. Konala se pod záštitou Úřadu vlády ČR a primátora hl. m. Prahy Zdeňka Hřiba. Našimi partnery byly evropské organizace Patient Access Partnership (PACT) a European Patients‘ Forum (EPF).

Celodenní hybridní konference pro zástupce a zástupkyně evropských pacientských organizací, představitele a představitelky vlád, odbornou veřejnost a další stakeholdery se zabývala tématem zapojení pacientských organizací do tvorby zdravotních politik a rozhodovacích procesů. Byly představeny příklady dobré praxe z různých zemí Evropy a byla diskutována budoucí role pacientských organizací. 

Mezi účastníky byli zástupci a zástupkyně evropských pacientských organizací a odborných institucí, experti a expertky ze zdravotní oblasti i lidé z veřejné správy a farmaceutického průmyslu. Konferenci otevřel Andrzej Rys z generálního direktorátu pro zdraví a potravinovou bezpečnost Evropské komise (DG Santé), akci moderovala expertka na oblast zdravotnictví a zapojování pacientů Karen Facey. Českou republiku mezi řečníky reprezentoval náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček, ředitelka SÚKL Irena Storová, ředitel VZP Zdeněk Kabátek, europoslankyně Kateřina Konečná a samozřejmě zástupci pacientských organizací.

Mezi zahraničními účastníky byl viceprezident EPF Radu Ganescu, generální tajemník PACT Stanimir Hazardzhiev, odbornice na sociální politiky a zapojování stakeholderů Nicola Bedlington, Maria Mavris z Evropské lékové agentury,  Margareth Galbraith z EUnetHTA a zástupci i zástupkyně pacientských organizací z Irska, Skotska, Portugalska a Bulharska.  

Výstupem konference je dokument shrnující základní principy aktivního zapojování pacientských organizací do zdravotních systémů Evropy. Po konferenci začala fáze připomínkování dokumentu s plánem následně představit zmíněné principy členským organizacím EPF. 

Celý program konference najdete zde.

Představení řečníků a řečnic najdete zde.

Záznam konference, prezentace řečníků a další zajímavé odkazy najdete zde.

Manifest EPF směřující ke skutečně participativnímu, demokratickému a účinnému zapojení organizací pacientů vzešlý z konference si stáhněte zde

FOTOGALERIE

Autor: Martin Menšík

Další články