Nouzový výdej léčivého přípravku lékárníkem

Situace v České republice

Řada pacientů se někdy dostane do situace, kdy jim dojdou dlouhodobě užívané léky a nemohou zastihnout lékaře, aby jim okamžitě předepsal další. Podle reprezentativního průzkumu veřejného mínění agentury SC&C realizovaného pro Českou lékárnickou komoru takový problém někdy řešilo 17 % obyvatel ČR, a 6 % dokonce opakovaně. Přerušení kontinuální léčby však může mít negativní zdravotní následky. Proto by řešením těchto extrémních případů mohla být možnost výdeje lékárníkem bez předpisu vydaného lékařem.

Návrh nouzového výdeje léků

Spolek Mladí lékárníci vypracoval při diskuzích o právních předpisech týkajících se léčiv vlastní návrh, jak by mechanismus nouzového výdeje léčivých přípravků mohl fungovat. Přestože původní novela byla zamítnuta, schyluje se k přípravě nové verze, v níž by nouzový výdej léků měl být upraven. Mladí lékárníci se počátkem roku 2022 obrátili na NAPO s žádostí o připomínkování jejich návrhu z perspektivy pacientů.

Vypracovali jsme poziční dokument, v němž jsme upozornili na několik sporných momentů. Navrhli jsme také možnost, aby pacient měl po zpětné verifikaci lékařem nárok na proplacení léku zdravotní pojišťovnou po předložení účtenky. Samotnou možnost nouzového výdeje léčivých přípravků jsme podpořili jako výhodnou pro pacienty. Připravujeme se na další účast v diskuzích o tomto tématu, které očekáváme s příchodem nového návrhu novely zákona o léčivech.

POZIČNÍ DOKUMENT NAPO: emergentní výdej léčivých přípravků – pdf ke stažení

Foto: Free Stock photos by Vecteezy

Další články